Regulament tabără de vară

I. PRELIMINARII

ÎNSCRIEREA
Formalitățile de înscriere cuprind următorii pași:
1. Se completează de către părintele copilului formularul de înscriere de pe siteul asociației.
2. Se achită donația integral sau jumătate în momentul înscrierii de pe site cu card bancar, sau prin virament bancar în maxim trei zile lucrătoare în contul Asociației Forcamp cu sediul în Tîrgu-Mures, str. Köteles Sámuel, nr. 11, banca Garanti Bank, cont: RO90UGBI0000412009578RON, CIF: 34278703.
3. În cazul neachitării in termenul mai sus menționat rezervarea se anulează si veți fi contactat telefonic sau prin email.
4. Despre detaliile de plecare, echipament, împachetare veți fi anunțat cu 5 zile înainte de începutul taberei.
5. Donația nu se restitute, indiferent de cauzele renunțării la tabără. Nu acceptăm scrisori medicale, adeverințe de la medicul de familie sau medicul specialist.
6. Indiferent de cauze, dacă părintele scoate copilul din tabără, nu se restitue banii.
7. Pe perioada taberei copii sunt supravegheați și instruiți de 3-4 instructori, profesori.

Echipament
Copilul trebuie să aibă la el haine necesare pentru perioada taberei: haine de schimb, haine groase, păpuci, lanternă, rucsac mic, costum de baie, prosop. Încărcarea suplimentară a echipamentul cerut în tabere, nu face altceva decât să îngreuneze deplasarea copilului Dvs, implicit a grupului din care face parte.

Pornirea în tabără
Transportul trebuie asigurat pe cont propriu de către participanți. Sosirea în tabără este între ora 17-18.

Întoarcere
După participanți trebuie să vină părinți la locul taberei, Cabana Farkas. Plecarea din tabără este la ora 14.

Documente necesare
Adeverință medicală că este sănătos și apt pentru efort fizic (de la medicul de familie).

Telefoane mobile
Copiii nu au voie să folosească telefoane mobile în timpul activităților zilnice din tabără. Telefoanele se strâng, seara le vor primi pentru a putea comunica cu Dvs. Strângerea acestora reduce considerabil riscul de pierdere, furt sau deteriorare a telefoanelor. Utilizarea telefoanelor în timpul activităților, scade atenția copiilor. În același regim se numără și MP3 Player-ele sau alte dispozitive de ascultat muzica cât si tablete, laptopuri, ceasuri smartwatch. Numărul telefonului de serviciu al taberei va fi comunicat ulterior prin email.

Dulciuri
Vă rog să nu exagerați la cantitatea dulciurilor, astfel participanții o să aibă poftă de mâncare la orele de masă.

II. REGULI GENERALE

În Tabăra de vară pentru Copii se respectă cu strictețe următoarele Reguli generale cu scopul evitării oricăror accidente sau incidente:
1. Respectarea programului taberei (activități, masă, odihnă, transport).
2. Respectarea cu stricteţe a indicațiilor tehnice oferite de instructori, coordonator şi organizatori.
3. Este strict interzisă părăsirea taberei /a atelierului fără permisiunea coordonatorului.
4. Este interzisă deteriorarea bunurilor taberei, a celor aflate în proprietatea pensiunii/restaurantului sau a celor aparţinând altor copii din tabără. Încălcarea acestei reguli atrage după sine înlocuirea sau plata contravalorii bunului deteriorat.
5. Este strict interzis fumatul, consumul de alcool sau consumul substanțelor psihoactive.
6. Este strict interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii.
7. Încălcarea uneia dintre aceste reguli poate atrage după sine:
- coordonatorul sau directorul de tabără va lua imediat legătura cu familia;
- eliminarea copilului din tabără;
- nerecuperarea banilor pentru restul taberei.
8. În tabără se vor consuma doar alimente provenite de la restaurantul pensiunii.
9. Nu este permisă păstrarea în camere a medicamentelor. În situația când copilul dvs este sub tratament pe perioada taberei, medicamentele se predau directorului de tabără, iar tratamentul va fi administrat conform prescripției medicului. Ele vor fi administrate după caz sau returnate la finalul taberei evitând astfel consumul necontrolat. Tabăra are o trusă de prim ajutor care acoperă situațiile ce pot apărea și pot fi gestionate de echipa noastră. Pentru situații mai grave se apelează la salvamont sau după caz la un medic. În cazul alergiilor vă rugăm să precizați, dacă aveți cunoștință, natura lor și tratamentul impus de medic. Dacă copilul dvs nu se află întruna din cazurile enumerate mai sus, vă rugăm sa nu trimiteți nici un fel de medicament.
10. Se va respecta curățenia în camere, urmându-se indicațiile instructorilor taberei.
11. Se va respecta curățenia în grupurile sanitare individuale și comune ale pensiunii.
12. Se va respecta curățenia în spațiile de desfășurare a taberei și în incinta pensiunii.
13. Se va respecta igiena individuală.
14. Se va respecta liniștea în timpul meselor.
15. Participanţilor nu le este permis să părăsească tabăra fără acordul directorului de tabără.
16. Nu pot fi cazați în aceeași cameră participanți de sex opus, cu excepția fraților și a surorilor.
17. Se interzice accesul băieților în camerele fetelor și a fetelor în camerele băieților, cu excepția cazurilor în care există permisiunea directorului de tabără.
18. Participanții vor încuia ușa camerei lor doar atunci când părăsesc camera.
19. Între ora stingerii și ora trezirii, participanții nu se vor plimba în pensiune sau în celelalte camere și vor păstra liniștea.
20. Participanţiilor le este permisă folosirea instalațiilor electrice doar în conformitate cu normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor (PSI).
21. Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în dotarea taberei (mobilier, aparatură, pereți etc.).
22. Participanţii nu vor deține și/sau utiliza în perimetrul taberei obiecte care pot provoca degradarea spațiilor de cazare.
23. În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare, masă, agrement, echipamentelor, altor persone etc., părinții/tutorii legali se obligă ca să suporte costurile aferente.
24. Activitățile sportive (alergarea, tropăielile, jocurile dinamice și aruncarea de obiecte etc.), zgomotele puternice, țipetele și muzica la volum ridicat sunt interzise în spațiul de cazare.
25. Sunt interzise alergarea și îmbrâncirea în zona balustradelor. Se va acorda atenţie urcării şi coborârii scărilor.
26. Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane (artificii, explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase, puști cu bile, lasere etc.).
27. Participanţii nu au voie să se caţere pe clădiri, acoperiș, stâlpi, copaci, garduri, instalaţii sportive, să se aplece peste marginile fântânilor, balcoanelor etc.
28. Participanții se vor asigura înainte de a traversa strada.
29. Participanţii nu vor consuma ciuperci, plante, fructe de pădure etc. sau apă din izvoare, pârâuri, lacuri, fără acordul personalului taberei.
30. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanţilor care se dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la dispoziţie de către organizatori.
31. Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de obiecte, vor anunța imediat personalul taberei.
32. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor participanților, dacă pierderea s-a efectuat prin încălcarea Regulamentului.
Alte reguli de comportament pentru participanți vor fi prezentate la deschiderea oficială a taberei.

III. ALTE REGULI SPECIALE

Excluderea din tabără
După începerea taberei, dacă copilul Dvs consumă substanțele interzise, absentează sau refuză să participe la activități fără motive întemeiate, fură, are accese de violență sau rasism, nu respectă regulile de conduită, directorul de tabără sau organizatorii sunt îndreptățiți să solicite ca în cel mai scurt timp să retrageți copilul din tabără fără posibilitatea de a recupera plata serviciilor. Vă asigurăm ca echipa de TABĂRĂ va face tot posibilul ca toți copiii să beneficieze de un regim uniform.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Asociația Forcamp, persoană juridică română cu sediul în localitatea Târgu Mureș, Str. Köteles Sámuel, nr. 11, județ Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului, cod fiscal 34278703, în calitatea de prestator servicii, având în vedere prevederile din Legea 129/2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aduce la cunoștință următoarele:
1. Informațiile oferite de dumneavoastră ce conțin date de identificare și cu caracter personal vor fi folosite în scopul întocmirii documentelor, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale.
2. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.
3. Stocarea datelor se va face pe perioadă de 5 ani, cu excepția datelor care sunt necesare pentru contabilitate și administrație care vor fi păstrate până când impune normele legale în vigoare.

Înregistrare foto-video.
În taberele organizate de noi, vor fi făcute fotografii si materiale filmate cu copiii din tabără, care vor fi folosite, fără scop comercial, pe siteul de internet a taberei, sau pe facebook si pentru promovarea imaginii firmei. La cabana Farkas sunt camere de supraveghere, în cazul în care ați intrat in perimetrul cabanei sunteți de acord cu inregistrarea lor.

Reguli privind siguranța bunurilor personale:
1. Pentru evitarea deteriorării sau dispariției obiectelor de valoare (smartphone, aparat foto, alte device-uri electronice etc.), acestea vor fi păstrate de către coordonator, într-un plic / loc de depozitare, cu numele copilului pe el. În general, cu excepția unui aparat de telefon, recomandăm evitarea aducerii acestor obiecte / aparate în tabără.
2. La plecarea din spațiile de cazare se controlează dacă geamurile și ușile de acces sunt bine închise. În cazul în care se constată unele defecțiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul pensiunii pentru remedierea situațiilor respective.
3. Se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute.
4. Este strict interzis accesul persoanelor străine de tabără în incinta pensiunii.

Măsuri P.S.I.:
1. În toate spațiile din interiorul pensiunii sau din exteriorul acesteia, precum și pe parcursul drumului cu autocarul sau excursiilor și drumețiilor este strict interzis fumatul.
2. În toate spațiile din interiorul pensiunii sau din exteriorul acesteia, precum și pe parcursul drumului cu autocarul sau excursiilor și drumețiilor este strict interzisă folosirea chibriturilor sau altor surse de foc ce pot genera incendii.
3. Este interzis să se umble la instalațiile electrice și de gaze, prize, întrerupătoare de curent electric, tablouri de siguranță, centrale termice, precum și folosirea unor instalații improvizate.
4. Orice defecțiune se semnalează coordonatorului taberei, directorului taberei sau administratorului pensiunii.
5. Se asigură necesarul de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor aferente construcțiilor și instruirea întregului personal al taberei (director, coordonator, instructori, administrator pensiune, personal pensiune) asupra utilizării acestora.
6. Instituirea unor proceduri eficiente de anunțare a utilizatorilor asupra producerii unei situații de urgență, pe întreaga durată cât aceștia se află în clădirea pensiunii (pe timp de zi și pe timp de noapte).
7. Se elimină orice deficiențe la sistemele de închidere / încuiere ale ușilor / ferestrelor camerelor pe durata prezenței copiilor în interiorul acestora pentru eliminarea posibilităților de blocare accidentală a acestora.
8. Se interzice încuierea ușilor de acces în camerele copiilor pe durata prezenței acestora în interior.
9. Se asigură supravegherea permanentă a copiilor atât pe parcursul atelierelor cât și pe parcursul celorlalte activități desfășurate și pe perioada intervalelor de odihnă.
10. Se efectuează de către coordonator / directorul de tabără / instructori la începutul fiecărei serii de tabără, un instructaj privind regulile de apărare împotriva incendiilor sau situațiilor de urgență ce trebuie respectate.
11. Focul de tabără de la final se organizează la distanțe de siguranță față de construcții, vegetație, arbori, autovehicule, numai pe timp fără vânt, cu respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, în spații special amenajate. Este interzisă apropierea copiilor de focul de tabără la distanțe care să le pună viața în pericol. Este obligatorie stingerea totală a focului de tabără la finalul activității respective.

Măsuri de protectie COVID-19
1. În cazul în care participantul la tabără este infectat cu virusul SARS-CoV-2 Asociația Forcamp își asumă următoarele atribuții: se restituie în termen de 15 zile avansul plătit pentru tabăra de schi. Condițiile restituirii avansul sunt: se dovedește faptul că participantul este infectat cu virusul SARS-CoV-2 printr-un test pozitiv, tip PCR nu mai veche de 14 zile. În momentul în care se dovedește prezența bolii COVID 19 la participant, părintele este obligat ca în 48 de ore să anunțe asociația la numărul de telefon 0773 330 824 și să trimită copia testului pozitiv pe adresa de office@forcamp.eu. Locul rezervat se va anula.
2. În cazul în care participantul la tabăra de schi se află sub carantină la domiciliu pe perioada întreagă sau parțială a taberei Asociația Forcamp își asumă următoarele atribuții: se restituie în termen de 15 zile avansul plătit pentru tabăra de schi. Condițiile restituirii avansul sunt: se dovedește faptul că participantul se află sub carantină cu o scrisoare oficială obținută din partea Direcției de Sănătate Publică județeană. În momentul în care se instituie carantina la participant, părintele este obligat ca în 48 de ore să anunțe asociația la numărul de telefon 0773 330 824 și să trimită copia scrisorii pe adresa de office@forcamp.eu. Locul rezervat se va anula.
3. În cazul în care localitatea Toplița sau localitatea în care are stabilit reședința participantul, se află sub carantină Asociația Forcamp își asumă următoarele atribuții: avansul se restituie sub formă de voucher, pe care participantul poate folosi pentru a rezerva orice tabără organizată pe platforma www.tabaraschi.ro sau www.tabaraschi.taberedevara.ro, în termen de 2 ani. Condițiile acordării voucherului sunt: se dovedește faptul că localitatea se află sub carantină cu hotărârea emisă de inspectoratul județean pentru situații de urgență sau prefectura județeană. În momentul în care se instituie carantina, părintele este obligat ca în 48 de ore să anunțe asociația la numărul de telefon 0773 330 824 și în termen de 5 zile să trimită copia hotărâri pe adresa de office@forcamp.eu. Locul rezervat se va anula.
4. La intrarea în tabără se va face un triaj epidemiologic: măsurarea febrei, dezinfectarea ghetelor, mâinilor.
5. La fața cabanei un instructor va prelua copilul, astfel părinții nu vor intra în interiorul cabanei.
6. În baie am amplasat dezinfectant de mâini.
7. Înăuntru în spații comune vom sta cu masca de protecție.
8. Copii o să fie obligați să se spele pe mâini foarte des.
9. Suprafețele comune vor fi dezinfectați zilnic.
10. Evităm jocurile de echipă care necesită contact între copii.

Refuzul de a observa și respecta aceste reguli poate duce la excluderea participantului din tabără înainte de termen. În acest caz, costurile taberei nu vor fi returnate, iar părinții/tutorii se obligă să recupereze participantul înainte de sfârșitul taberei.
Rolul acestui regulament este de a asigura desfășurarea taberei în condiții optime și în deplină siguranță și de a crea o atmosferă de bună dispoziție și maxim confort pentru toți participanții.
Subsemnatul, părintele/tutorele participantului am luat la cunoștință de regulile de participare enumerate mai sus în taberele organizate de Asociația Forcamp, și sunt de acord cu clauzele contractuale stabilite de comun acord. Autorizez personalul de tabără să ia toate măsurile necesare pentru acordarea asistenței medicale în caz de urgență, în funcție de starea participantului. În caz de înscriere online bifând rubrica (Am citit și sunt de acord cu regulile taberei) prezentul contract se considera semnat și acceptat de ambele părți.